България

Уточнения около отношенията между Euronews SA и ТВ Европа

От Euronews България Euronews България
Untitled Design (11)

От старта си на 5 май 2022 г. Euronews България успя в амбициозното си предизвикателство, предоставяйки качествена информация и привличайки българска аудитория, търсеща нови перспективи. Целта на този съвместен проект остава непроменена: да изградим и развием заедно една качествена, безпристрастна и европейска медия.

Тези ценности винаги са ръководили групата Euronews и ние споделяме обща визия за ценностите, свързани с марката Euronews, по-специално независимост, неутралност и липса на политическа намеса в редакционните решения. Ние вярваме в необходимостта да предложим на всеки възможност да формира своето мнение, предлагайки разнообразие от гледни точки. Нашият ангажимент е непоколебим към независима, безпристрастна и основана на фактите журналистика.

ТВ Европа и Euronews SA са две отделни независими компании, като ТВ Европа не е филиал на Euronews SA. Те са свързани с договор за лицензиране на марка от 29 април 2021 г. за експлоатация на марката „Euronews Bulgaria“. Що се отнася до редакционния периметър, договорът налага строги, взискателни и фундаментални условия и на двете страни за спазване на редакционната харта на Euronews.

Под ръководството на Euronews SA, Главният редактор на Euronews България отговаря за ежедневното отразяване на актуалните новини и за редакционния избор на Euronews България, в съответствие с редакционната линия. Това редакционно пилотиране, което включва политическите новини, по никакъв начин не се поставя под въпрос от страните.

С оглед на ускоряване на икономическия си растеж, ТВ Европа възнамерява да разшири своя мениджърски екип и добавя нова програмна дирекция, отговаряща за програмната схема и за различните излъчвани формати и тяхната продължителност, извън новините. Euronews SA приветства това желание за развитие, което не би могло да накърни редакционните прерогативи на Главния редактор.

За да гарантира качеството и независимостта на информацията, договорът между ТВ Европа и Euronews SA въвежда различни механизми, които са доказали своята ефективност в развитието на международната мрежа на Euronews. Един от тях е Редакционният съвет, контролиран на 2/3 от Euronews SA, председателстван от Euronews SA и в който участва член, посочен от ръководството на ТВ Европа.

Този Съвет ще заседава съвсем скоро и ще разгледа въпросите, повдигнати напоследък в редакцията в София, както и тези, изнесени през последните дни в някои български медии. Евронюз и ТВ Европа потвърждават волята си да продължат и задълбочат съвместната си работа в професионална атмосфера, за да гарантират успеха на Евронюз България в рамките на препотвърдените тук общи ценности.

Гийом Дюбоа, Главен Изпълнителен Директор на Euronews:

"Euronews България е част от нашия постоянен ангажимент за качествена европейска журналистика, безпристрастна и свободна от политическа намеса. Решени сме да видим Euronews България да просперира и да продължи да предлага независима и балансирана информация."

Иван Иванов, Изпълнителен директор на ТВ Европа:

„ТВ Европа е решена да продължи развитието си и да укрепи организацията си, за да обслужва по-добре нашата българска аудитория. Възхитени сме от партньорството си с Euronews и потвърждаваме нашия ангажимент да запазим редакционните ценности на Euronews и да подобряваме качеството на предлагания телевизионен продукт."

--

Оригиналния документ съдържащ позииците ТВ Европа и Euronews SA:


Statement Euronews - TV by Euronews Bulgaria