Европа

Докладът на ЕК: Безотчетността на главния прокурор предизвиква тревога

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

Европейската комисия представи втория годишен доклад за върховенството на закона в ЕС, като този път отправя и препоръки към отделните страни. Все още има нарастваща загриженост за дейността на Висшия съдебен съвет и избора на неговия състав. Това е едно от заключенията в доклада в частта му за България. От комисията очакват от страната ни и окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи.

В доклада за върховенството на закона от Европейската комисия подчертаха, че безотчетността на главния прокурор предизвиква тревога. Посочва се като дългосрочен проблем липсата на възможност за ефективно разследване на обвинител №1, но и ангажимента на правителството да въведе допълнителна отчетност и наказателна отговорност на главния прокурор. Това са част от реформите, свързани с изпълнението на плана за икономическо възстановяване.

Тревога буди и дейността на Висшия съдебен съвет. Според ЕК от първостепенно значение е решаването на въпроса с неговия състав. 

Посочва се и загриженост относно Инспектората към ВСС, който продължава да работи 2 години след изтичане на мандата му. 

Препоръката - България да предприеме законодателни промени, така че да се избегне рискът от политическо влияние, по-специално чрез включването на съдебните органи в процеса по избора на членовете на Инспектората. В момента те се избират от парламента. 

Друг проблем, посочен в документа, е липсата на постоянно съревнования при издигането на магистратите, което може да повлияе на тяхната независимост - включително чрез продължаващата вредна практика на командироване за продължително време на прокурори и съдии, вместо да се организират конкурси за редовни назначения.

Споменават се предвидените реформи в КПКОНПИ за подобряване на капацитета й за разследване на случаи на корупция. Но и тази година към България има критики заради липсата на достатъчен брой окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи. 

Относно медийната свобода, от ЕК отбелязват леко подобрение в професионалната среда и свободата на журналистите през изминалата година. Въпреки това неразрешен остава въпросът с прозрачността на собствеността в медиите и при разпределението на държавните средства за реклама. 

Отново е посочена ефективността на Административния съд. Като положителни са отбелязани ангажиментът на правителството да си сътрудничи със Съвета на Европа и Венецианската комисия преди внасяне на законодателни промени, както и готовността да се въведе преглед на всички откази на прокурори да образуват досъдебно производство.

ЕК отчита, че България е прекратила режима за даване на българско гражданство срещу инвестиции, за което е била многократно критикувана в миналото.