Euronews Уикенд

Заплахи заради одит: Напрежение на ГКПП „Капитан Андреево“

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

Заместник-министърът на земеделието в оставка Иван Христанов обяви, че по време на одита на граничен пункт "Капитан Андреево"  са заплашвани инспектори на БАБХ, констатирали нарушения на фитосанитарния и медицинския контрол на пункта. Частна фирма е работила там в последните 10 години. 

 

Междувременно на поне двама души бяха предложени подкупи, за да бъдат мотивирани да се откажат. За съжаление заплахите към низовия персонал на агенцията продължават и до ден днешен. Трима инспектори на дойдоха на работа в тези 4 дни на одита, като си пуснаха болнични буквално вечерта преди започване на одита.

Иван Христанов - зам. министър на земеделието в оставка

В рамките на 4 дни на граничния пункт е  направена проверка от мисия, изпратена от Европейската комисия. От четвъртък  европейски одитори проверяват как българската държава се справя с контрола. От БАБХ съобщиха,че одит в пункта не е правен от 2013 г.

 

До днешна дата  не е правен одит от колегите на тази агенция в "Капитан Андреево". И когато въпросът е защо  не е правен одит, там те започват да навеждат глава, защото някой е забранил да се влиза и да се описва каквото и да е било. Това е абсолютно нарушение, ние имаме ежегодна програма в която се залагат тези проверки.

Христо Даскалов - директор на Българската агенция по безопасност на храните

Стана ясно още, че за 2021 година средно дневно са връщани 6 тона храни за пестициди, а след като държавата е поела управлението на пункта количеството скача на 22 тона средно дневно. Проверката е установила, че сградният фонд не е поддържан в последните години, а наемателят е променил функционалното предназначение на определени помещения.