Политика

Приеха окончателно антикорупционния закон - разделя КПКОНПИ на две комисии

От Камелия Колева Камелия Колева Журналист
Parlament BGNES Снимка: БГНЕС

Окончателно и с аплодисменти след тридневни дебати депутатите приеха антикорупционния закон. Той разделя КПКОНПИ на две - Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество и Комисия за противодействие на корупцията.

Новата Комисия за противодействие на корупцията ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности, за корупционни престъпления и конфликт на интереси. Кръгът на лицата които попадат в обхвата ѝ, е широк: президент, депутати и евродепутати, министри, конституционни съдии, членове на регулаторни органи и други - чак до ръководителите на БЧК и публичните възложители на обществени поръчки.

Новата комисия ще е тричленна с шестгодишен мандат, като всеки от членовете да я председателства за по две години. Редът на ротацията ще се определя чрез жребий.

Всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси за лице, което заема публична длъжност, може да подаде сигнал до Комисията за противодействие на корупцията - лично или чрез адвокат. При изпълнение на служебните си задължения органите на Комисията ще може да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо при условията и по реда на закона за МВР.

Новият закон за противодействие на корупцията влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на направени промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които влизат в сила от 1 март 2024 година.  Тримата членове на новата антикорупционна комисия ще бъдат избрани около Нова година.