Европа

Най-лесно е да имаш електромобил в Нидерландия. 12 страни от ЕС са далеч назад

От Euronews България Euronews България
Car 3117778 1280 Снимка: Pixabay

Електрическите превозни средства с батерии стават все по-популярни в Европа. През 2022 г. колите на батерии в ЕС са се увеличили с 58% спрямо 2021 г. - от 1,9 млн. на 3,1 млн.

Между 2019 г. и 2022 г. този брой се е покачил с повече от 400 процента.

Това е изключително важна стъпка в областта на енергетиката и прехода към нулево нетно потребление, тъй като въздействието върху изменението на климата е особено видимо с екстремните температурни промени през последните години.

Въпреки че електрическите пътнически автомобили и други електрически превозни средства ще бъдат от ключово значение за декарбонизацията на транспортния сектор, е необходима по-широка инфраструктура за зареждане, за да се насърчи разпространението им.

"Достъпът до зареждане е сериозен проблем", се подчертава в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), публикуван през юни.

Една трета от анкетираните в шест европейски държави - Франция, Обединеното кралство, Швейцария, Белгия, Швеция и Нидерландия - съобщават, че в радиус от 3 км от домовете им няма станции за зареждане на електрически автомобили, според проучването на ОИСР от 2022 г. 

Данните варират от 22% в Нидерландия до 43% във Франция, следвана плътно от Белгия (42%).

От друга страна, 24% от анкетираните в тези европейски държави са заявили, че не знаят дали в близост до домовете им има станции за зареждане или не.

Една четвърт от тях съобщават, че има станции за зареждане у дома, на работното място или на паркинги, а други 18 процента имат станции за зареждане на електромобили в близост от 3 км.

 

Процент на респондентите, които съобщават за достъп до станции за зареждане (%, 2022 г.)

Все по-развиваща се инфраструктура за публично зареждане в ЕС

Обществената инфраструктура за зареждане е от съществено значение за увеличаване на разпространението на електромобилите. По данни на ChargeUp Europe през последните години създаването на подходяща инфраструктура за зареждане се е ускорило значително.

През 2022 г. броят на обществените станции за зареждане в ЕС се е увеличил с 48% в сравнение с 2021 г. - от 320 000 на 475 000. 

Обществено достъпни точки за зареждане в ЕС

Нидерландия: Лидер в областта на обществената инфраструктура за зареждане

Публичната инфраструктура за зареждане е различна в отделните европейски страни, като първенец в класацията е Нидерландия.

През 2022 г. там е имало 577 станции за зареждане на електромобили на 100 000 жители, следвана от Люксембург (308), Австрия (208) и Швеция (228), според ChargeUp Europe.

Дания (200), Белгия (172) и Франция (107) също съобщават за повече обособени места за зареждане от средното за ЕС (106 на 100 000 жители).

В Германия, една от страните, които постоянно увеличават инвестициите си в този сектор, е имало 99, а в други дванадесет държави от ЕС има по-малко от 40 точки за зареждане на 100 000 жители.

С други думи: 24% от всички обществени места за зареждане в ЕС се намират в Нидерландия.

Подобряването на инфраструктурата за зареждане на електромобили изглежда приоритетна цел за ЕС. Редица страни отчитат увеличение на изградени съоръжения: такива са например Испания (от 5 900 на 34 380 нови точки за зареждане) и Франция (повече от 50 000 нови съоръжения за 2022 г.) 

Обществено достъпни точки за зареждане на 100 000 жители (2022 г.)

Зареждането на работното място играе ключова роля

ChargeUp Europe показва, че достъпът до удобно и достъпно зареждане на работното място може да бъде особено важен за насърчаването на повече хора да станат водачи на електрически превозни средства.

Тъй като автомобилите често са паркирани на работното място за дълги периоди от време през деня, работните места са идеални места за интелигентно зареждане, както и за възползване от по-евтини тарифи за електроенергия и т.н.

Според доклада на ОИСР по-ясното информиране за вече съществуваща инфраструктура, както и за планираните в бъдеще разработки и сроковете за тяхното изпълнение, може да допринесе за повишаване на обществената осведоменост и да помогне на домакинствата да обмислят бъдещи покупки на електромобили.

 

Обществено достъпни точки за зареждане на 100 000 жители (2022 г.)

 

В кои държави се продават най-много електрически леки автомобили?

Делът на продадените електрически леки автомобили е важен показател, чрез който разбираме какъв е напредъкът на държавите към нулеви емисии.

По данни на ACEA (Асоциация на европейските производители на автомобили) през 2022 г. в ЕС 12,1 % от всички новорегистрирани леки автомобили са били изцяло електрически.

Норвегия се отличава с дял на изцяло електрическите автомобили сред всички новорегистрирани автомобили, който е 4 от 5 (79%). Но другите скандинавски страни също не отстъпват и се справят особено добре с отказа от енергия от изкопаеми горива: Норвегия е следвана от съседна Швеция (33%), а след това от Исландия (31%), Нидерландия (24%), Дания (21%) и Финландия (18%).

 

Обществено достъпни точки за зареждане