Европа

Хиляди протестираха в Сараево срещу поскъпването на живота

От Euronews България Euronews България

Над 2000 души протестираха в Сараево срещу стратегията на правителството за справяне с високата инфлация и увеличаващата се бедност в Босна и Херцеговина.

В балканската държава правителството и парламентът все още не са приели мерки за борба с високата инфлация, но пък депутатите наскоро приеха закон, който ще увеличи собствените им заплати с още 312 щатски долара.

Те ни презират, подценяват ни, изнудват ни. Правят, каквото искат. Не питат хората за нищо. Вдигнаха собствените си заплати, всичките си придобивки. Лъжат за всичко. А бедните, нормалните хора в тази държава са сведени до размера на малка мравка.

Изета Фейзич, пенсионирана учителка

Салмо Мидзич разказва, че пенсията му е 400 босненски марки (равнява се на 400 български лева - бел. ред.), но държавните служители са увеличили заплатите си с 600 марки на месец.

Е как може да живея с такава пенсия? Можете ли да си представите? Отказват да чуят гласа ни.

Салмо Мидзив, пенсионер

Босненският парламент още не е обсъдил и приел мерки за борба срещу високата инфлация, особено по отношение на храните, бензина и енергията.

Една от най-бедните европейски страни, Босна и Херцеговина е потърпевша от нестабилна икономика, широко разпространена корупция сред политическата класа.