Икономика

ЕК разреши България да подкрепи с €16 млн. разширяването на газохранилището в Чирен

От Euronews България Euronews България
Chiren

Европейската комисия одобри 16 млн. евро държавна помощ в подкрепа на разширяването на газохранилището на "Булгартрансгаз" в Чирен, съобщиха от комисията. Мярката е одобрена съгласно правилата на Европейския съюз за държавната помощ.

"Булгартрансгаз" ще инвестира около 285 млн. евро за разширяване на капацитета на газохранилището в Чирен, което е единственото съоръжение за съхранение на природен газ в България. Очаква се капацитетът за съхранение да нарасне от 550 млн. на 1 млрд. кубични метра. Ще бъде увеличен и капацитетът за изтегляне и подаване на природен газ в мрежата.

България уведоми ЕК за плановете си да подкрепи инвестицията на "Булгартрансгаз" с 9-годишна публична гаранция по заема за финансиране на мярката в размер на 16 млн. евро. Целта е да се гарантира сигурността на доставките на газ, да се засили конкуренцията на пазара на газ, включително благодарение на по-голямата интеграция на съоръжението към мрежата, и да се насърчи търговията с газ в региона.

Разширяването на газохранилището в Чирен е проект от общ интерес ("ПОИ"), включен в петия списък на ПОИ. ПОИ имат за цел завършването на европейския вътрешен енергиен пазар, за да се помогне на ЕС да постигне целите си в областта на енергетиката и климата.

Комисията установи, че българската схема е необходима и подходяща за улесняване на инвестициите на "Булгартрансгаз" в съоръжението му за съхранение на природен газ. Освен това ЕК стигна до заключението, че схемата е пропорционална, тъй като помощта ще бъде ограничена до необходимия минимум, за да се гарантира инвестицията в съоръжението, и няма да има неоправдани отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията в ЕС.

На 21 юли министърът на енергетиката Румен Радев даде началото на разширяването на надземната част на газохранилището в Чирен, припомня БТА.

Оттогава започнаха същинските строителни дейности по изграждане на новата инфраструктура от надземната част. По думите на министър Радев проектът е припознат като един от най-значимите в областта на енергетиката в Европа.

Целта на разширението на капацитета е да се увеличи обемът на активния газ до 1 млрд. куб. метра, както и на дневния капацитет на добив до 10 млн. куб. метра.