Икономика

Илшат Шарафутдинов, Лукойл: Преминаване на друг вид петрол отнема три-четири години

От Георги Карамфилов Георги Карамфилов Репортер
Ishat Shafutinov Илшат Шарафутдинов, БНР, Радион Бургас

Интервю на Георги Карамфилов с председателя на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ Илшат Шарафутдинов за Euronews България

 

 

С какъв тип петрол може да работи рафинерията? Може ли да работи изцяло без наличието на руски петрол или трябва да е в микс с него и други сортове?

Рафинерията е проектирана да преработва нефт със съдържание на сяра, плътност и дестилационна крива от типа на Urals. Оптималната ефективност на преработката се постига при преработването именно на този сорт; допустима е и смес на Urals с други сортове, но с постоянно качество на  бленда и постоянно съотношение. Факторите, обуславящи съотношението, са критичните показатели на качеството на бленда: дестилационно разпределение на фракциите (дестилационна крива), плътност, вискозитет на нефта, съдържание на  сяра, съдържание на органични киселини, и др.

Пълното заместване на Urals с други сортове ще изисква преоценка на технологичните възможности на предприятието, тъй като ще повлече след себе си множество изменения: в топлинния баланс на инсталациите, металургичните и хидродинамични показатели на оборудването, класовете на корозионната му устойчивост. Всички тези трансформации в оборудването са необходими за избягване на риска от аварии.

Колко време би отнела евентуално трансформиране на рафинерията, за да работи без руски нефт?

 Подобен род трансформация, освен високата си стойност, изисква и 3-4 години време за проектиране, поръчване и изработка на оборудването, строителство на инсталациите. Като знаем, че имаме само две  години и половина до края на 2024 г., работим два пъти по-усърдно, за да направим разчетите за необходимите технологични мерки. Но главното е безопасността и екологичната ефективност на производството и да запазим работните места на работещите в завода и сервизните фирми-партньори.

Но предприятието няма да се справи само. Политическото решение за отказ от проектния сорт нефт с отработена и лесна логистична схема на доставка значително променя условията на работа. Анализът на световната практика показва, че  решението на подобна задача изисква развитие на логистичната инфраструктура, която в момента е проектирана с оглед на редовните и чести доставки на суровини с неизменно качество. Необходимо е участие на държавата в развитието и осигуряването на брегова логистична инфраструктура за приемане и съхранение на доста по-големи количества нефт с различно качество, осигуряване на капацитет за качественото им блендиране и подаване за преработка на смес с постоянно и допустимо за технологичното оборудване качество.

Преминаването към преработка само на тежки и високосернисти нефтове от Близкия изток, например, ще изисква сериозни инвестиции. Измененията ще засегнат схемата и апаратния дизайн на инсталацията за подготовка на суровина, логиката и критичните параметри в цялостната система за управление и противоаварийната защита; ще се наложи промяна на материалното изпълнение на основното технологично оборудване, както и изграждане на нови сероочистващи инсталации и нови каталитични системи, чрез което да се обезпечи качеството на горивата и спазването на екологичните норми.

По какъв начин би могъл да се осъществи този преход? Какво е необходимо за това и от кого трябва да дойде решението?

Абсолютно необходимо за нормалното и безопасно функциониране на Рафинерията е осигуряването на постоянство в качеството на смесения  нефт по критичните му показатели, за които вече говорих.

Още по-важно условие е развитието на логистичната инфраструктура за приемане и качествено смесване на алтернативните сортове нефт. Параметрите за доставка на нефт се усложняват значително: увеличава се тяхната разнородност, добавя се преминаването през Проливите, променя се размерът на танкерите, значително се удължават сроковете за доставка, липсва определеност в качеството на сортовете нефт, които са достъпни на пазара.

Ние готвим конкретни предложения към Правителството на Република България за развитието на логистична инфраструктура по приемане и смесване на алтернативни сортове нефт. Разчитаме да получим подкрепа от държавата във вид на финансиране и изграждане на нов нефтен терминал с инфраструктура за разтоварване на големи танкери от типа SUEZMAX, резервоарен парк с капацитет от минимум 1 млн. куб. м за съхранение и блендиране, както и помпена станция с нефтопровод до рафинерията.

Колко ще струва това?

Сега никой не може да отговори на този въпрос. Чакаме предложения от нашите колеги, които се занимават с търговията на суров петрол, относно достъпни на пазара сортове нефт в дългосрочна перспектива. И съгласуване на нашите предложения по логистичната инфраструктура от страна на Правителството. След което ще се захванем с разчетите на стойността.

 

България получи отсрочка за ембаргото на руски петрол до края на 2024 година. До тогава ще може ли рафинерията да започне да работи без руски доставки?

 Срокът е предизвикателен, но ние добре разбираме важността на задачата, и “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД ще направи всичко възможно за адаптирането на технологичната си инфраструктура към преработката на алтернативни сортове нефт. Разчитаме и на съдействие от страна на държавата за осигуряване на логистичната инфраструктура.