Добро Утро, Европа

Експерти за предложението за 2-месечен платен отпуск за бащинство

От Георги Колев Георги Колев Редактор
Jasmina Saraivanova Жасмина Саръиванова, експерт в БСК

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до депутатите от Комисията по труда и социалната политика в подкрепа на правото на 2-месечен платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от баща. Целта на промяната е родителите равностойно да участват в отглеждането на детето. 

 

В Българската стопанска камара не сме възразили срещу този отпуск и го приемаме, коментира пред Euronews Bulgaria Жасмина Саръиванова, експерт в БСК. Условието за ползване е детето да е до 8-годишна възраст и е обвързано с предоставянето на част от отпуска, който се полага на майката в един по-ранен етап. И ако бащата вече е ползвал този отпуск, има препятствие за тези два месеца. Целта на европейско и на българско ниво е жените по-активно да се включат на пазара на труда.

Директивата е насочена към баланса работа – личен живот, каза Давид Кюранов от Асоциация „Родители“. Ценното в нея е даването на възможност на мъжете да прекарат повече време с детето си. Правили сме редица изследвания и основните проблем пред бащите е липсата на време да прекарват с детето си. Мярката се одобрява много сред родителите, каза Кюранов.