Избори 2023

Последен ден за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес

От Euronews България Euronews България

Днес е последният ден за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна кутия за хора с увреждания за изборите на 2 април. Ако постоянният и настоящият адрес са в различни населени места, избирателят може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия с писмено искане до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник.

В него се посочват единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или електронно заявление. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.