Превозвачи


 

9410139 (1) Политика

Напредък: Сформира се работна група между превозвачите и регионалното министерство

Работна група между превозвачите и регионалното министерство ще търси баланс между предложенията на държавата и тези на бранша. Тя ще започне работа още утре сутрин, след като превозвачите и министър Гроздан Караджов си стиснаха ръцете за това.