Математика


 

9309534 Общество

Математиката най-трудна за учениците

Математиката е най-трудният предмет за учениците от V до X клас. Това показват резултатите от електронната анкета сред учениците, организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с прегледа на учебните програми от I до X клас. По