Европа

ОЛАФ иска от България да върне 30 млн. евро във фонда за селските райони

От Георги Колев Георги Колев Редактор
ОЛАФ

ОЛАФ постанови България да върне 30 милиона евро в бюджета на ЕС. Европейската служба за борба с измамите представи своя доклад за 2021 г, в който е отделено място и за мащабното разследване за строежа на 377 къщи за гости, съфинансирани от Европейския фонд за развитие на селските региони. Препоръката е да бъдат възстановени 23 милиона евро и е отправена към генерална дирекция за земеделско и селско развитие към ЕК.

 

Посочва се, че в случая става дума за измама, при която къщите не са използвани за целите, за които са били отпуснати средствата от еврофондовете, а именно подобряване на икономическата устойчивост на тези области, разкриване на работни места и диверсификация на икономическите дейности.
ОЛАФ е открила и редица нередности по схема, финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието в България, която е трябвало да насърчи производството и рекламата на земеделски продукти като вина, череши, млечни продукти.
Разследването е установило, че изпълнението на всички 11 програми е дадено на един и същ икономически оператор, базиран в Гърция, а процедурата за избор на изпълнителя се е отклонявала от изискванията за конкуренция. Средствата по програмите са били силно завишени и има съществени разлики между цените по фактури от изпълнителите и подизпълнителите на услугите.
Затова ОЛАФ препоръчва във фонда да бъде възстановена сумата от 7 млн. eвро.