Политика

Регионалният министър се среща със строителя на газовата връзка с Гърция

От Euronews България Euronews България

Строителят на интерконектора Гърция – България и регионалният министър Иван Шишков ще се срещнат в София.

Разговорът ще се проведе в регионалното министерство в присъствието на всички участници в строителството на междусистемната газова връзка. 

Интерконекторът вече успешно е свързан с българската национална и транзитна газопреносна мрежа, като по този начин физическият пренос на газ по съоръжението е технически обезпечен.

За да бъде завършен проектът обаче трябва да получи Акт 15 и Акт 16, след което по него към България може да протече природен газ.