Икономика

Проблеми с прозрачността при одобряването на натурализации в Кипър

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор

Кипър разчиташе на т.нар. „златни паспорти“, за да привлича чуждестранни инвеститори. Но доклад на Сметната палата разкрива редица нарушения при вземането на решения за натурализация на чуждестранни граждани. 

 

Властите в Кипър публикуваха доклад за спорната схема „инвестиции срещу паспорти“, която беше отменена през 2020 г. Констатациите подчертават проблеми с прозрачността и корупцията в правителството при одобрението или отхвърлянето на натурализацията на чуждестранни граждани.

 

Държавният служител отбелязваше проблемите, уведомяваше министъра на вътрешните работи. Понякога министърът получаваше бележки от министерството на икономиката и сам решаваше за натурализацията. В нарушение на законите, по нашите оценки, министърът решаваше, че тази информация не засяга процеса по натурализация и предлага на Министерския съвет да одобри натурализацията.

Одисеас Михайлидис – главен одитор на Кипър

Програмата, която стартира през 2008 г, беше разширена през 2013-та на фона на финансовата криза, засегнала средиземноморската страна.

Тя генерира повече от 8 милиарда евро и се оказа привлекателна за чуждестранни инвеститори, търсещи паспорт от страна-членка на ЕС.

 

От 7-те хиляди натурализации половината са дадени на роднини на инвеститори и са незаконни. Установихме повече от 1000 случая, при които инвестициите са с висок риск, което означава, че намерението за тях, съществувало преди години, може вече да го няма.

Одисеас Михайлидис – главен одитор на Кипър

Докладът на одитната агенция заключава, че негативната публичност, създавана от схемата за „златните паспорти“, може да бъде компенсирана чрез търсене на отговорност от самите кандидати.