България

Няма виновни за 15-те жертви в Миджур

От Георги Колев Георги Колев Редактор
7579624 Валери Митков собственик на завод "Миджур". Снимка: БГНЕС

Няма виновни за взрива в склада за боеприпаси на завод "Миджур" в Горни Лом.

Това е окончателното решение на Върховния касационен съд, който потвърди решението на Софийския апелативен съд.

 

В инцидента загинаха 15 души през 2014 година. Така и не бе изяснена причината за експлозията, която сравни със земята цех на завода, заедно с работещите там. В обвинителния акт прокурорът не излага факти относно причината за възникване на взрива и съответно дали той произхожда от нечие действие или бездействие, се казва още в окончателното решение на ВКС.

При аварията в завода край Горни Лом загинаха 13 мъже и две жени. Подсъдими бяха собственикът на завода за утилизация Валери Митков чийто син също е сред загиналите, както и Ивелина Бахчеванова, бивш служител на Министерството на икономиката, Божидар Василев - бивш служител на отдел "Контрол на общоопасните средства" в МВР и Палма Иванова- бивша служителка в „Миджур” с ангажимент към безопасните условия на труд.

Делото е образувано по протест и по жалба от частен обвинител срещу решението на САС, с което е потвърдена присъда на Окръжен съд – Видин. Според тричленния състав на ВКС жалбата на частния обвинител е процесуално недопустима, а протестът е допустим, но неоснователен. Върховните съдии не приемат доводите за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, рефлектиращи върху правата на прокурора, с отказа за уважаване на негови доказателствени искания за назначаване на две допълнителни експертизи, както и неоснователно игнориране на заключението на седморна взриво-техническа експертиза.

Неудовлетворяеми са и претенциите на протестиращия прокурор, представляващи по своята същност декларации, за неоснователно игнориране от страна на въззивния съд на част от заключението на комплексната взриво-техническа експертиза поради несъгласие със заключението за констатирани редица пропуски в част „Технологична“ на инвестиционния проект на строежа на завод „Миджур“, изготвен от подсъдимия Митков през 2011 г. Според върховните съдии САС правилно е възприел, че афишираните от експертите пропуски в тази част на проекта, не се основават на ясни критерии, обективни данни по делото или на нормативни изисквания, а представляват тяхна професионална позиция, която не би могла да обвърже съда и то в ситуация, в която не се базира или не съответства на доказателства по делото. Подобно несъответствие е налице в заявеното от експертите, че коментираният проект не е съпътстван със задание, каквото всъщност действително е налице и е изготвено от възложилия проекта, както и в констатацията им, че Митков не притежава правоспособност да изготви тази част на проекта – издаденото удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране му дава подобно право.