България

Какво е разпространението на COVID-19 по области у нас

От Любомира Тонева Любомира Тонева Стажант
Fbad559f825bab91df73797c407d1e00

Карта на епидемичната обстановка в страната по области е достъпна от днес на сайта на Единния информационен портал www.coronavirus.bg Промяната съответства на актуализирания Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, който определя пет етапа на въвеждане на противоепидемични мерки.

Под картата на епидемичната обстановка по области и по региони в текстови формата е достъпна информация за етапите и съответстващите им противоепидемични мерки, съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет от Министерския съвет на 14 юли т.г.

Повечето области на страната попадат в т.нар. Етап 1 по разпространение на коронавирус.

Ето какви са задължителните мерки за него:

  • носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, градски транспорт и в други обекти, в които риска от заразяване е висок (напр. затвори)
  • спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м
  • хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване
  • работа от разстояние (надомна), при възможност. Изготвени са указания, съставени от компетентните органи по сектори, за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2
  • провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести
  • провеждане на ежедневен филтър в учебните заведения за наличие на ученици с клинични симптоми за COVID-19 и тяхното отстраняване от учебния процес до установяване на диагнозата и клинично оздравяване
  • провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване

Противоепидемични мерки могат да бъдат въвеждани както на областно ниво (след предложение на директора на съответното РЗИ до Главния държавен здравен инспектор), така и на национално ниво (след предложение на Главния държавен здравен инспектор до министъра на здравеопазването).

Пълни подробности за отделните области и мерки може да намерите ТУК