Европа

Населението на ЕС е намаляло за втора поредна година

От Euronews България Euronews България
Christian Lue 8Yw6tsb8tnc Unsplash (2) Unsplash.com

След първия спад на населението през 2020 г. поради въздействието на пандемията от Ковид-19, населението на ЕС отново е намаляло и през 2021 г. — от 447,0 милиона на 1 януари 2021 г. до 446,8 милиона на 1 януари тази година.

Това сочат данните на Евростат, публикувани на 11 юли.

Населението на отделните държави — членки на ЕС, към 1 януари 2022 г. варира от 0,5 милиона в Малта до 83,2 милиона в Германия. Близо половината от населението на ЕС живее в три държави. Това са Германия, Франция и Италия, които заедно съставляват почти половината (47%) от общия брой жители на ЕС към 1 януари 2022 г.

Населението на ЕС е нараснало от 354,5 млн. души през 1960 г. на 446,8 млн. на 1 януари 2022 г., което представлява увеличение с 92,3 млн. жители. През последните десетилетия обаче темпът на прираст на населението постепенно се забавя. Докато през 60-те години на миналия век например населението на ЕС се е увеличавало средно с около 3 млн. души годишно, то за периода между 2005  и 2022 г. броят жители на Съюза нараства с по едва 700 хил.

От 2011 г. насам естественият прираст в ЕС е отрицателен, което означава, че броят умрели превишава този на живородените. До 2020 г. тази разлика се покрива от положителния механичен прираст, т.е. от имигрантите, които са се заселили в Съюза.

Въпреки, че общото население на ЕС спада, 17 държави членки регистрират увеличение. Най-висок относителен прираст на населението регистрират Люксембург, Ирландия, Кипър и Малта (над 8,0 на 1000 души).

На другия полюс с най-голям темп на намаление на населението са България и Хърватия.