България

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова проведе среща с Лаура Кьовеши

От Euronews България Euronews България
10062022 Кьовеши Йорданова

Лаура Кьовеши изрази задоволство от законодателните стъпки за подобряване на условията за работа на Европейските делегирани прокурори в България, съобщава пресцентърът на Министерство на правосъдието.

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обсъди с европейския прокурор Лаура Кьовеши промените в Закона за съдебната власт във връзка с подобряване на условията за работа на Европейските делегирани прокурори в България и осигуряване на финансова самостоятелност на Службата.

На двустранната среща, проведена днес в Люксембург, като положителна стъпка беше оценено разширяването на кръга на органите (прокурори от всички нива), които да правят предложения за прехвърляне на дела от компетентност на европейската прокуратура.

Коментирана бе необходимостта от провеждане на избор за още български делегирани прокурори, тъй като действащите са доста натоварени. В момента те работят активно по 80 образувани производства.

Обсъдени бяха и въпроси относно ефективното прилагане на Регламента за европейската прокуратура и евентуални бъдещи промени в Европейската правна рамка.

Лаура Кьовеши изрази задоволство от предприетите от българската страна стъпки и очакване те скоро да намерят решение с приемане на законодателството от  Народното събрание.

По време на посещението си в Люксембург министър Йорданова разговаря и с председателя на Съда на ЕС Куун Ленартс. Те обсъдиха въпроси, свързани с делата по преюдициални запитвания и ролята на юриспруденцията на Съда.

Министър Йорданова запозна Куун Ленартс с реформата в България на програмата за юридическо образование на висшите учебни заведения по отношение задълбочаване на  познанията по Европейско право и практиката на Съда на ЕС.