Свят

Отбелязваме Международния ден за правата на човека

От Euronews България Euronews България

Отбелязваме Международния ден за правата на човека. Той се свързва с подписаната на 10 декември всеобща декларация на ООН след края на Втората световна война.

Документът посочва принципите, които и до днес имат влияние по света – принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството. Основната част на декларацията посочва правата на индивида - правото на живот и отхвърлянето на робството; съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването. В нея са записани и социални, икономически и културни права. А през 1950 г. Организацията на обединените нации обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека.